OREPA GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU VE

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz.

İlgili kişiler Şirket’e aşağıdaki yöntemlerle başvuru yapabilirler:

 • Şahsen başvuru,

 • Noter aracılığıyla,

 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak Şirket’in kayıtlı elektronik posta adresine e-posta göndererek,

 • Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan e-posta adresinize e-posta göndererek.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Şahsen Yazılı

Başvuru

Fevzi Çakmak Mah. 10446. Sk. No:4/1 Karatay/KONYA

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” 

yazılacaktır.

Noter

Fevzi Çakmak Mah. 10446. Sk. No:4/1 Karatay/KONYA

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Güvenli Elektronik

İmza veya Mobil İmza İle İmzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta

(KEP)

……………………@hs01.kep.tr

e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan

elektronik posta

adresinizden

[email protected]

e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta

Adresi ile Başvuru

[email protected]

e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

*Şahsen başvuracak ilgili kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemlerle ilgili olarak Şirket tarafından ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’nci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç 30 (otuzgün) içinde” sonuçlandırılacaktır.

 1. İlgili kişinin iletişim bilgileri

Ad

:

Soyad

:

Telefon numarası

:

T.C. Kimlik Numarası / Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası

:

E-posta

:

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi

:

Faks Numarası

:

E-posta Adresi

:

 1.  Şirket ile olan ilişkinizi belirtiniz

 • Müşteri

 • Ziyaretçi
 • Diğer (lütfen belirtiniz): ...................

Şirket ile iletişimde olduğunuz birim/departman:

Konu:

 • Eski Çalışan/ Bayi Çalışanı:

 • Çalışılan yıllar: ..................
 • İş Başvurusu/ Özgeçmiş Paylaştım

 • Tarih: ..................

 1. KVKK’nın 11. maddesi uyarınca talebinizi aşağıda belirtiniz.

    (Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz. Konuya ilişkin bilgi        

    ve belgeler başvuruya eklenmelidir.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Şirket tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini belirtiniz.

 • Yanıtın birinci bölümünde sağlamış olduğum adresime gönderilmesini istiyorum.
 • Yanıtın birinci bölümünde sağlamış olduğum e-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
 • Yanıtın birinci bölümünde olduğum faks numarama gönderilmesini istiyorum.
 • Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, kurumumuz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, kurumumuz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için kurumumuz ek evrak (kimlik, ehliyet gibi) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde kurumumuz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. Maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafımıza bilgi verilmesini rica ederim.

İşbu başvuru formunda Şirket ile paylaştığım kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, yetkisiz başvuru yapmadığımı, aksi halde söz konusu olabilecek her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluğun tarafıma ait olacağı, maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.  

Kişisel Veri Sahibinin

Adı-Soyadı     :

Başvuru Tarihi:

İmza                :

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR