MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1 – SATICI

Unvanı :  OREPA GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  – KITCHEN EXPRESS (“Satıcı”)

MERSİS No : 0645-0339-0440-0019

Adresi : Fevzi Çakmak Mah. 10446. Sk. No:4/1 Karatay/KONYA

Telefon : 444 7 539

Fax : 0332 342 40 50

E-posta adresi : [email protected]

1.2 –ALICI

Adı/Soyadı/Unvanı : (“Alıcı”)

T.C/Vergi No :

Teslimat Adresi :

Telefon :

Fax :

E-posta :

İnternet Adresi :

İşbu Sözleşmede, Alıcı ve Satıcı ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

MADDE 2- FATURA BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Unvanı : (“Alıcı”)

T.C/Vergi No :

Teslimat Adresi :

Telefon :

Fax :

E-posta :

İnternet Adresi :

MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu mesafeli satış sözleşmesinin(“Sözleşme”) konusu, Alıcı’nın www.kitchenexpress.com.tr(“web sitesi”) web sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği, Sözleşme’nin 5.maddesinde temel nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen Malın/Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Alıcı’nın elektronik ortamda sipariş verirken Mal /Hizmetin niteliğine göre onay vermiş olduğu diğer tüm belgeler işbu Sözleşme’nin eki niteliğinde olup Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir.

3.2. İşbu Sözleşme’de kullanılan Mal, Hizmet, Dijital İçerik, Tüketici, Mesafeli Sözleşme, Yan Sözleşme kavramları, ilk harfleri büyük olarak yazıldığında, 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 4. Maddesinde belirtilen tanımları ifade eder.

3.3. Sözleşme ve ön bilgilendirme formu yalnızca 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca tüketici sıfatını haiz kişilerle yapılan mesafeli satış sözleşmeleri için geçerlidir. Doğrudan veya dolaylı olarak toptan veya yeniden satış amaçlı oluşturulduğu tespit edilen siparişler; ürün, hizmet ve indirimlerden tüm müşterilerin faydalanabilmesi ve stokçuluğun engellenmesi için Satıcı tarafından iptal edilebilir. Toptan veya yeniden satış amaçlı siparişler, mevzuat uyarınca “tüketici işlemi” olmayıp, bu tür siparişler için Alıcı tarafından Ön Bilgilendirme Formu ve/veya Mesafeli Satış Sözleşmesi onaylanmış olsa bile, Satıcı siparişi iptal ederek Malı/Hizmeti teslim etmeme hakkını saklı tutar. Siparişin bu nedenle iptal edilmesi halinde, Alıcı’ya Mal/Hizmetin bedeli Sözleşmedeki unsurlar doğrultusunda Satıcı tarafından iade edilir. Tüketici olmayanlar ile yapılan sözleşmeler için Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uygulanmaz.

MADDE 4 – SÖZLEŞME KONUSU MAL/HİZMET, ÖDEMEYE İLİŞKİN BİLGİLER

4.1. Sözleşme konusu Mal/Hizmetin nitelikleri, kargo bedeli, Mal/Hizmetin türü, miktarı, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, teslimat adresi, teslimat şekli ile sair mal/hizmetin nitelikleri aşağıda belirtilmektedir:

Mal/Hizmet Adı ve Temel Nitelikleri Adet Mal/Hizmet Satış Bedeli

(KDV dahil toplam Türk Lirası)

... ... ...

Teslimat Hariç Toplam Mal/Hizmet Bedeli: ... TL

Teslimat Ücreti/Kurye Bedeli: .... TL

Teslimat Dahil Toplam Mal/Hizmet Bedeli: .... TL

Aylık Taksit Bedeli : .... TL

Taksit Sayısı : ….

Sipariş Tarihi : ....

Ödeme Şekli : …

4.2. Web sitesinde listelenen ve ilan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.3. Alıcı, siparişi ile teslim edilen Mal arasında, Malın tartımından/bir kısım Malın teslim edilememesinden kaynaklanan fiyat farklılıklarının ödeme tutarına yansıtılacağını, teslim edilen Mal’ın sipariş edilen Mal’dan az olması durumunda ödeme tutarının teslim edilen Mal miktarına göre güncelleneceğini veya teslim edilen Mal’ın sipariş edilen Mal’dan fazla olması durumunda bu tutarı Satıcı’ya ödeyeceğini kabul ve beyan eder.

4.4. Bankaların uyguladığı taksit adedi, taksit tutarı ve taksit öteleme gibi hizmetleri bakımından Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğu ya da katkısı bulunmamaktadır. Alıcı, bu konularda Alıcı karşısında yasal muhatap olarak bankanın kabul edildiğini ve yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul ve taahhüt eder.

4.5. Alıcı, siparişlerinde sözleşme konusu Mal/Hizmet için, belirtilmiş olması durumunda toplam sipariş tutarı üzerinden kargo bedellerini ödemekle yükümlüdür. Satıcı kargo bedellerini değiştirme hakkını saklı tutar. Satıcı, Mal/Hizmet ile ilgili bilgileri, Mal/Hizmet bedellerini, ödeme şartlarını, vade ve taksitlendirme, teslimat ve benzeri hususları, Alıcı tarafından sipariş verilmesinden sonra ya da önce değiştirme hakkına sahiptir. Satıcı, operasyonel olarak belirlediği ya da belirleyeceği dağıtım bölgelerine, belirlediği ya da belirleyeceği en az sipariş tutarları dahilinde teslimat yapma hakkını saklı tutar.

4.6. Satıcı stoklarında bulunduğu sürece web sitesinde belirtilen fiyat ve özelliklerdeki satışa arz edilmiş Mal/Hizmeti tedarik etmeyi taahhüt etmektedir. Ancak sistem ya da internette oluşacak hata veya gecikmeler ya da Alıcı’nın satın alması sırasında ortaya çıkacak gecikme ve sair aksaklıklar ile mükerrer sipariş ya da son kalan stok Mal/Hizmetinin farklı müşteriler tarafından aynı anda sipariş edilmesi veya stok Mal/Hizmetlerde meydana gelebilecek zayi ve benzeri gönderimi, ekonomik değeri etkileyen haller veya stokta görünen Mal/Hizmetlerin sipariş sonrasında Alıcı’ya gönderilmesi öncesinde yapılan son muayenelerinde ayıp ya da benzeri Mal/Hizmetin Alıcı’ya gönderimini etkileyen haller veya yasal mevzuata aykırılık ve benzeri nedenler ile Mal/Hizmetin gönderilmesinin mümkün olamaması gibi hallerin ortaya çıkması ve sair Satıcı’dan kaynaklanmayan sebeplerle stok ile ilgili ortaya çıkacak hatalar ya da malın temin/teslim edilmemesi hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda Alıcı’ya bilgi verilerek sipariş iptal edilmek zorunda kalınacak olup, bu nedenle siparişin teslim edilmemesinden Satıcı sorumlu olmayacak, bu hususta herhangi bir yükümlülük altına sokulamayacak, sipariş bedelinin iptal ve iadesi dışında Alıcı’ya bir ayrıcalık sağlanmayacaktır. Satıcı teknik nedenlerden kaynaklanan Mal/Hizmet, fiyat, stok ve her türlü güncelleme hatalarının hiçbirinden sorumlu değildir.

4.7. Sözleşme konusu Mal/Hizmetin teslimatı için işbu Sözleşmenin bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Alıcı tarafından, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu Mal/Hizmetin bedelinin tam olarak ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın sözleşme konusu Mal/Hizmet teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya yapılan ödemelere ilişkin Alıcı, Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

4.8. Alıcının detaylı ödeme planının oluşturulması/vadeli satışlar/kredi satış imkanı/alışveriş kredisi bankanın inisiyatifindedir. Alıcı, söz konusu işlemlerin yalnızca bankalar aracılığıyla yapılabilmesi sebebiyle, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından teyit etmeyi kabul eder. Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

4.9. Alıcı tarafından hediye çeki satın alınması durumunda, Satın alınan hediye çeki tutarı avans olarak tahsil edilecek olup e-arşiv faturası tarafınıza gönderilmeyecektir. Hediye çek numarası ve pin numarası Alıcı tarafından belirtilen cep telefonu numarasına SMS olarak gönderilecektir.

4.10. Alıcı’nın, elektronik ortamda sipariş verirken Mal/Hizmet bedelini ödemesi ve bu Mal/Hizmeti Satıcı’nın web sitesinde belirlediği şekilde bir üçüncü kişiye bağışlaması halinde; Alıcı’nın elektronik ortamda sipariş verirken bu Mal /Hizmetin niteliğine göre onay vermiş olduğu diğer belgelere uygun olarak Alıcı ile Satıcı arasındaki satış işlemi ile birlikte Alıcı ile üçüncü kişi arasındaki bağışlama işlemi gerçekleşir. Bu bağışlama işlemi için, bağışlanan üçüncü kişi Satıcı’yı bağışlamayı bağışlanan adına kabule ve kendisine teslime yetkili kılmış olup bu durumda, satış ve bağışlama işlemleri birlikte gerçekleştiğinden ve Mal/Hizmetin mülkiyeti bağışlanan üçüncü kişiye geçtiğinden Alıcı cayma/iade hakkını kullanamaz. Alıcı’ya Mal/Hizmet teslimi gerçekleştirilmez.

MADDE 5 – MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Teslim Edilecek Kişinin Adı/Soyadı/Unvanı :

Teslim Edilecek Kişinin Adresi :

Teslim Edilecek Kişinin Telefonu :

Teslim Edilecek Kişinin Eposta Adresi :

5.1. Alıcı vermiş olduğu bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul eder. Alıcı tarafından verilen bilgiler ile siparişi teslim alacak kişiye/kuruma ulaşılamaması durumunda Satıcı’nın sorumluluğu bulunmamakta olup tüm sorumluluk Alıcı’ya aittir.

5.2. Mal/Hizmet, Alıcı’nın sipariş formunda belirttiği teslimat adresine, eğer sipariş formunda adres belirtilmemiş ise üye olurken belirtmiş olduğu adrese teslim edilecektir.

5.3. Sözleşme konusu Mal/Hizmet, Alıcı’dan veya teslim edilecek üçüncü kişilerden kaynaklı sebeplerden veya teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ve bu sebeple doğacak hiçbir zarardan Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu sebeple Satıcı tarafından yapılan tüm masraf ve giderler Alıcı tarafından karşılanacaktır.

5.4. Sepet tutarının Satıcı’nın internet sitesinde belirlediği bedelin altında olması halinde kargo bedelleri Alıcı tarafından karşılanmakta olup, aksi Satıcı tarafından belirtilmemiş ise Mal/Hizmet bedeline dahil değildir. Kargo bedeli, sipariş toplam tutarına, ayrıca faturada gösterilerek eklenmektedir. Teslim şeklinin adrese teslim olması halinde, teslimat Satıcı’nın işbu Sözleşme’nin 4. maddesinde öngördüğü taşıyıcı aracılığı ile Alıcı’nın yukarıda belirtilen adresine teslim edilecektir.

5.5. Mal/Hizmet ile ilgili olarak, sipariş aşamasında ya da sipariş sonrasında meydana gelebilecek yasal değişiklikler ve sair sebepler ile ortaya çıkacak KDV artışı, ek vergilendirme, bandrol, harç tahakkuku ve sair kamu kurum ve kuruluşlarına ödenmesi/iletilmesi gerekecek bedeller ile ilgili olarak mevzuat gereği meydana gelecek değişiklikler Satıcı tarafından uygulanacak olup, bunlar nedeni ile ortaya çıkabilecek ek bedellerden Alıcı sorumlu olacaktır.

5.6. Malın taşımasını yapacak kargo şirketi ve kargo takip numarası ayrıca Alıcı’nın üyelik sayfasında yer alan siparişler hususundaki bölümde görülebilecek olup Alıcı teslimat adresi dahil ilgili hususları sipariş sonrası takip ve kontrol edeceğini kabul ve taahhüt eder.

5.7. Sözleşme konusu Mal/Hizmet, kural olarak ve normal koşullarda sipariş adresinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde olması kaydıyla ve tüketicinin isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler hariç olmak üzere sipariş tarihinden itibaren yasal 30(otuz) günlük süreyi aşmamak şartı ile yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak Alıcı’ya veya gösterdiği adresteki üçüncü kişi veya kuruluşa teslim edilir. Sözleşme konusu Mal/Hizmet, Alıcı’dan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise Alıcı, Mal/Hizmetin kendisine teslim edileceği üçüncü kişinin adı, soyadı, adresi gibi bilgileri eksiksiz ve yazılı olarak Satıcı’ya bildirmek zorundadır.

5.8.Teslim anında Alıcı’nın ya da teslim alacak kişinin adresinde bulunmaması ya da bu kişilerin, Malı teslim almaması veya kabul etmemesi durumunda dahi Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı’nın Malı/Hizmeti geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan, giderlerden ve masraflardan Satıcı sorumlu değildir.

5.9. Alıcı, Sözleşme konusu Mal/Hizmeti kendisine teslim anında kontrol etmek ve ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı veya ayıplı veya siparişe aykırı Mal/Hizmeti Satıcı’nın öngördüğü taşıyıcı görevlisinden teslim almayarak iade etmekle yükümlüdür. İhtirazi kayıt olmaksızın teslim alınan Mal/Hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu, Mal/Hizmet ya da ambalajının hatasız olduğu kabul edilecektir.

5.10. Satıcı, hava muhalefeti, ulaşım problemleri veya mücbir sebep gibi durumlar nedeni ile sözleşme konusu Mal/Hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren en geç üç gün içerisinde Alıcı’ya durumu bildirmekle yükümlüdür. Bu halde Alıcı siparişin iptal edilmesi ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişin iptal edilmesi seçeneğini tercih etmesi halinde ödediği tutar, iptal talebinin Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren 14(ondört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

5.11. Alıcı tarafından sipariş edilmeyen Malın/Hizmetin Satıcı tarafından teslimi/ gerçekleştirilmesi durumunda; Satıcı’nın Alıcı’ya telefon ya da e-mail yoluyla bilgilendirme yaparak sipariş edilmemiş Mal/Hizmeti geri alım hakkı bulunmaktadır. Sipariş edilmeyen malın veya hizmetin bedelinin ödenmemesi halinde Alıcı bu Mal/Hizmetin kargo bedeli Satıcı’ya ait olmak üzere Satıcı adına kargoya vermek veya Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI VE İADE

6.1. Alıcı’nın, siparişin oluşturulmasını takiben hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk söz konusu olmaksızın cayma hakkını kullanması hususunda www.kitchenexpress.com.tr adresinde gerekli açıklama ve yönlendirme yapılmış olup Alıcı bu hususları incelemiş ve sipariş aşamasında Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan cayma hakkına ilişkin bilgilendirmeleri okuyarak onay vermiştir.

6.2. Alıcı, aşağıda belirtilen ve cayma hakkı kullanılamayacak olan sözleşmeler dışındaki sözleşmeler için on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Satıcı Mal/Hizmeti kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, Alıcı cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde Mal/Hizmeti Satıcı’ya geri göndermek zorundadır.

6.3. Alıcı, cayma süresi içinde Mal/Hizmeti işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Ancak, Mal/Hizmetin mutat kullanımı dışına çıkılması, Alıcı'nın kusuru sebebi ile Mal/Hizmette değer kaybının meydana gelmesi veya makul kullanım ölçüsünün dışına çıkılması halinde Alıcı, Satıcı'nın zararını gidermekle yükümlüdür.

6.4. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar.

6.5. Cayma hakkının süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

6.6. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde Satıcı’ya bu hakkın kullanıldığının; internet sitesi veya faks veya elektronik posta veya taahhütlü mektup ile bildirimde bulunulması ve Malın/Hizmetin Sözleşmede belirtilen şartlar kapsamında kullanılmaksızın, Mal/Hizmet ya da ambalajı zarar görmeksizin Mal/Hizmete ait etiket ve Mal/Hizmet üzerinde bulunan koruma bantlarının çıkarılmamış olması şartları bir arada gerçekleşmek üzere Satıcı’nın öngördüğü taşıyıcı aracılığı ile iadesi yeterlidir.

6.7. Cayma hakkının kullanılması halinde, üçüncü kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen Mal/Hizmetin Satıcı’ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Satıcı, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaşmasını takip eden 14 (on dört) gün içinde Mal/Hizmet bedelinin Alıcı’nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için ilgili banka nezdinde gerekli iş ve işlemleri yapacaktır.

6.8. Satıcı tarafından sunulan “Hediye Çeki” Mal/Hizmeti, 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin, “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15. maddesi gereği, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşme niteliğinde olması sebebiyle Alıcı, bu Mal/Hizmet’e ilişkin cayma hakkının olmadığını kabul eder.

6.9. Ayıplı Mal/Hizmetten kaynaklı iadeler yalnızca Satıcı’nın onayı halinde gerçekleştirilebilmektedir.

6.10. Cayma hakkının kullanıldıktan sonra Malın Satıcıya, Satıcı’nın öngördüğü taşıyıcı aracılığıyla geri gönderilmesi halinde, tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. Ancak Malın, Satıcı’nın öngördüğü taşıyıcı dışındaki bir taşıyıcı aracılığıyla geri gönderilmesi halinde Alıcı iade masraflarına katlanmak zorundadır.

6.11. Cayma Hakkı Kullanılamayacak Mal/Hizmetler;

Alıcı, aşağıdaki şartlara sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz ve Satıcı’dan talepte bulunamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler (Örn: perde ve benzeri ölçü verilerek alınan, Alıcı’ya özel imal edilen ya da dikilen ya da satışa arzındaki durumu Alıcı talebine istinaden değiştirilen, kişiye özel uyarlanan ürünler),

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

ı) Orijinal kutusu/ambalajı bozulmuş (örneğin orijinal kutu/ambalajı yırtılmış, farklı bir kutu/ambalaj içerisine konulmuş, kutu/ambalaj üzerine kargo etiketi/gönderi ya da sair bilgiler ayrıca yapıştırılmış ve/veya ambalaj/kutu koli bandı ile bantlanmış veya üzerine yazı yazılmış koli/ambalajlı ürünler kabul edilmemektedir), ekonomik değerini veya tekrar satılabilme özelliğini kaybetmiş, bir kez dahi olsa kullanılmış, herhangi bir şekilde hasar verilmiş, herhangi bir şekilde Satıcı’dan kaynaklanmayan nedenler ile başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan vb. Mal/Hizmetlerin iadesi kabul edilmemektedir.

MADDE 7 – GENEL HÜKÜMLER

7.1. Alıcı, www.kitchenexpress.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu Mal/Hizmete ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve sipariş aşamasında Ön Bilgilendirme Formu’na ve işbu sözleşmeye elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini ve bu şekilde siparişin geçerli hale geldiğini beyan ve kabul eder.

7.2. Mal/Hizmet, sözleşme tarihinden itibaren Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen süre içerisinde ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içerisinde teslim edilecektir. Alıcı’nın isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar için söz konusu 30(otuz) günlük süre sınırlaması geçerli değildir. Mal/Hizmetin teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk Satıcı’ya aittir.

7.3. Alıcı, Satıcı’nın öngördüğü taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile Mal’ın gönderilmesini talep etmesi durumunda, Mal’ın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan Satıcı’nın sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

7.4. Satıcı, sözleşme konusu Mal/Hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve Türkçe kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

7.5. Alıcı; siparişte kullanılan kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması veya farklı bir nedenle ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Mal/Hizmet bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, sipariş konusu Mal/Hizmeti Satıcı’ya geri göndermek veya Mal/Hizmet bedeli Satıcı’ya ödemek zorunda olup, Sözleşme bedelinin ödenmemesi halinde Satıcı’nın Mal/Hizmeti teslim etme taahhüdü geçersiz hale gelecektir.

7.6. Alıcı, kredi kartının çalınması, kredi kartı bilgilerinin üçüncü kişilerin eline geçmesi gibi hallerde, bilgisi dışında Satıcı'ya ait alışveriş ortamları üzerinden yapılan alışverişlere ilişkin finansal sorumluluğun Satıcı’ya ait olmadığını ve bu durumda, derhal müşterisi olduğu banka ile iletişime geçmesi gerektiğini kabul eder.

7.7. Garanti belgesi ile satılan Mal/Hizmetlerden olan veya olmayan Mal/Hizmetin ayıplı (arızalı, bozuk vb.) halde olması veya garanti kapsamında ve şartları dahilinde arızalanması yahut bozulması halinde gerekli onarımın yetkili servise yaptırılması için söz konusu Mal/Hizmetler Satıcı’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanacaktır. Satıcı’ya gönderilen Mal/Hizmetlerde, Satıcı’dan kaynaklı herhangi bir ayıp bulunmaması ya da Alıcı’dan kaynaklı nedenler ile servis ya da parça bedeli tahakkuku halinde Alıcı, ancak bu gönderi, servis ve parça bedellerinin tamamını ödemiş olması şartı ile Satıcı’dan Malı/Hizmeti talep etme hakkına sahiptir. Satıcı, ödenmesi gereken bedelleri Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.

7.8. Sözleşme hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması halinde Mal/Hizmet için Kitchen Express’e ödemeyi yapan kişinin, Sözleşmenin tarafı olduğu kabul edilecektir.

MADDE 8 – İADE PROSEDÜRÜ

8.1. Alıcı’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan Malın/Hizmetin çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya iadesi sebebiyle bedelin Alıcı’ya iade edilmesi veya hakem heyeti kararları ile Alıcı’ya bedel iadesine karar verilmesi veya benzer durumların varlığı halinde, ödeme seçeneklerine ilişkin iade prosedürü, ödeme şekline göre aşağıda belirtilmiştir.

a) Kredi Kartı ile Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü

Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, Satıcı bankaya Mal/Hizmetin bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra Alıcı, Mal/Hizmeti kaç taksit ile aldıysa banka, Alıcı’ya geri ödemesini aynı sayıda taksitle yapmaktadır. Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Alıcı’nın kredi kartına iadesi durumunda, talep edilen iade tutarları, taksitli olarak hamil taraf hesaplarına banka tarafından aktarılır. Alıcı’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve Alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Kredi Kartı ile alınmış Mal/Hizmet’in iadesi durumunda Alıcı’ya nakit para ile para iadesi yapılmaz. Kredi kartına iade, Satıcı’nın bankaya bedeli tek seferde nakden veya mahsuben ödemesinden sonra, banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

8.2. 385 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için Alıcı’ya gönderilmiş faturanın ve var ise ek formun gerekli bölümlerinin eksiksiz doldurulması ve imzalandıktan sonra Satıcı’ya Mal ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

MADDE 9 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME

9.1 Alıcı, siparişe ilişkin herhangi bir konuda şikayetinin olması halinde yukarıda belirtilen iletişim bilgileri veya www.kitchenexpress.com.tr internet sitesinde belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla Satıcı’ya ulaşarak şikayetini iletebilecektir.

9.2. Tüketici işlemi dışındaki işbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; Konya Mahkeme ve İcra daireleri yetkili olup, uygulanacak hukuk Türkiye Cumhuriyeti Hukuku’dur.

9.3. İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda, Alıcı’nın Tüketici sıfatını haiz olduğu hallerde, Alıcı’nın yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi görevli ve yetkilidir. 16 Aralık 2022 tarih ve 32045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ uyarınca; 01.01.2023 tarihinden itibaren değeri 66.000 (altmışaltı bin) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu kapsamda, il tüketici hakem heyetleri il sınırları içinde, ilçe tüketici hakem heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkilidir. Tüketici hakem heyeti kurulmayan ilçelerde Ticaret Bakanlığı tarafından o ilçe için belirlenen hakem heyeti yetkilidir.

9.4. www.kitchenexpress.com.tr web sitesinde yer alan Mal/Hizmet ile ilgili açıklamalar ve alışveriş hususundaki bilgilendirmeler, Alıcı tarafından onay verilen taraflar arasındaki sözleşmeler, Ön bilgilendirme formu, Mal/Hizmet faturası, irsaliye, kargo teslim fişleri, banka kayıtları ve sair ticari kayıtlar geçerli delil ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz ekleri olarak kabul edilmiştir.

MADDE 10 – DELİL SÖZLEŞMESİ

10.1. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 11 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

11.1. Alıcı’nın alışveriş işlemleri kapsamında işlenen kişisel verilerine ilişkin aydınlatma metni, web sitesinin ilgili sayfalarında yer almakta olup Alıcı dilediği zaman bu aydınlatma metnini inceleyebilir. Alıcı; fatura bilgilerinin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve taahhüt eder.

11.2. Alıcı ile fatura bilgileri aynı kişiye ait ve/veya farklı kişilere ait olabilir. Farklı kişilere ait olması durumunda bilgilerin doğru ve güncelliğinden ve kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesinden Alıcı sorumludur. Alıcı’nın, sipariş oluşturma işlemini yapan kişiden farklı olması durumunda Alıcı bilgilerinin doğru ve güncelliğinden ve kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sipariş oluşturma işlemini yapan sorumludur.

MADDE 12 - SON HÜKÜMLER VE YÜRÜRLÜK

12.1. Alıcı, satışa konu Mal/Hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, stok yetersizlikleri gibi satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri, Ön Bilgilendirme Formu’nu, ve işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında Mal/Hizmeti sipariş verdiğini, kendisine bildirilen şartları, Ön Bilgilendirme Formu’nu, sipariş, iade, cayma, mesafeli satış sözleşmesi ve bildirimlerini tam olarak okuyarak kabul hususunda onay verdiğini kabul ve beyan eder.

12.2. Ön Bilgilendirme Formu ve işbu Sözleşme’nin herhangi birinin onaylanmaması halinde sipariş tamamlanmayacak ve Satıcı herhangi bir taahhüt altına girmeyecek olup Alıcı bu hallerde Mal/Hizmetin teslimini talep edemeyecektir. Siparişin verilmesi ile Alıcı işbu sözleşme ve eklerinin tüm düzenleme ve koşullarını kabul etmiş sayılır.

12.3. İşbu Sözleşme, Taraflarca okunarak, işlem tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

ALICI

SATICI

KITCHEN EXPRESS – OREPA GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR